ติดตั้ง และเตรียมใช้ angular

ก่อนอื่น เราต้องมี Node.js และ npm (Node Package Manager) ในเครื่องก่อน

เมื่อมี Node.js ในเครื่องแล้ว ต่อไปเราก็ไป install angular cli

npm install -g @angular/cli

เมื่อเราติดตั้ง angular cli เสร็จ เราก็สามารถใช้ได้กับทุก angular project

จากนั้นเราลองมาสร้าง project angular ใหม่ โดยใช้คำสั่ง

ng new my-project

เมื่อเราใช้คำสั่ง angular cli จะทำการสร้างโปรเจ็ค angular ให้เรา

จากคำสั่งเราได้สร้าง project ที่ชื่อว่า my-project

เราลองไปรันกันดู

ในการรัน เราจะใช้คำสั่ง ng serve เพื่อรัน

cd my-project
ng serve

จากคำสั่ง เราได้ cd ไปที่ my-project เพื่อเข้าสู่ folder project angular จากนั้นเราจะใช้ ng serve เพื่อรัน project

เมื่อรันแล้ว เราสามารถดูโปรเจ็คได้ที่ http://localhost:4200/Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com