ตัวอย่างโค้ด login ใน angular

เราไปดูตัวอย่างโค้ดหน้า login โดยใช้ angular กันครับ

เริ่มจากหน้า template ก่อนเลย ตามโค้ดด้านล่าง

<form (ngSubmit)="login()">
 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" [(ngModel)]="email" name="email" required>

 <label for="password">Password:</label>
 <input type="password" id="password" [(ngModel)]="password" name="password" required>

 <button type="submit">Login</button>
</form>

จากนั้นใน component เราจะเพิ่ม FormsModule เข้ามาใช้ ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 email: string;
 password: string;

 constructor(private http: HttpClient) { }

 login() {
  const user = {
   email: this.email,
   password: this.password
  };

  this.http.post('/api/login', user)
   .subscribe((response) => {
    // Handle successful login
    console.log(response);
   }, (error) => {
    // Handle login error
    console.log(error);
   });
 }
}

เพียงแค่นี้เราก็ได้แล้ว ต่อไปเราก็ต้อง ออกแบบการเก็บ token หรือ handle การ login ต่าง ๆ

ตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างแบบง่าย ๆ ต้องลองนำไปปรับใช้กับ application เอาเองCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com