ตัวอย่างการจัดการ jwt token เมื่อทำการ login ใน angular

เราไปดูตัวอย่างวิธีการจัดการกับ jwt token เมื่อได้ทำการ login แล้ว

 1. อันดับแรก เราก็เก็บ jwt ไว้ใน localStorage เมื่อได้ทำการ login ตามตัวอย่างด้านล่าง
this.http.post('/api/login', user)
 .subscribe((response) => {
  // Save JWT to local storage
  localStorage.setItem('token', response.headers.get('Authorization'));
 }, (error) => {
  // Handle login error
  console.log(error);
 });

จากตัวอย่างเราจะได้ token มาตอน response header ที่ชื่อ Authorization จากนั้นเราก็นำมา setItem ลงใน localStorage ที่ชื่อ token

 1. เราจะสร้าง interceptor มาไว้เพื่อให้แต่ละ request สามารถส่ง token ไปยัง server ได้ ตามตัวอย่างด้านล่าง
import { HttpInterceptor, HttpRequest, HttpHandler, HttpEvent } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable()
export class TokenInterceptor implements HttpInterceptor {

 intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
  const token = localStorage.getItem('token');

  if (token) {
   const cloned = req.clone({
    headers: req.headers.set('Authorization', token)
   });

   return next.handle(cloned);
  } else {
   return next.handle(req);
  }
 }
}
 1. สุดท้ายเราจะเพิ่ม interceptor ใน module ตามตัวอย่าง
import { TokenInterceptor } from './token.interceptor';

@NgModule({
 ...
 providers: [
  {
   provide: HTTP_INTERCEPTORS,
   useClass: TokenInterceptor,
   multi: true
  },
  ...
 ],
 ...
})
export class AppModule { }

นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่าย ๆ ลองนำไปปรับใช้ดูครับCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com