ตัวอย่างโค้ด register ใน angular

เราไปดูตัวอย่างโค้ดหน้าเว็บ register ใน angular กันครับ

เริ่มด้วยหน้า template ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง

<form (ngSubmit)="register()">
 <label for="name">Name:</label>
 <input type="text" id="name" [(ngModel)]="name" name="name" required>

 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" [(ngModel)]="email" name="email" required>

 <label for="password">Password:</label>
 <input type="password" id="password" [(ngModel)]="password" name="password" required>

 <button type="submit">Register</button>
</form>

จากนั้นใน component ก็จะได้ประมาณนี้

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 name: string;
 email: string;
 password: string;

 constructor(private http: HttpClient) { }

 register() {
  const user = {
   name: this.name,
   email: this.email,
   password: this.password
  };

  this.http.post('/api/register', user)
   .subscribe((response) => {
    // Handle successful registration
    console.log(response);
   }, (error) => {
    // Handle registration error
    console.log(error);
   });
 }
}

ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ในหน้า register สามารถนำไปปรับแต่งได้ ตามต้องการCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com