ตัวอย่างการ call api ใน astro โดยใช้ fetch

มาดูตัวอย่างการ call api ใน astro โดยใช้ fetch กันครับ

ในการทำเว็บนั้น มีหลาย ๆ ครั้งที่เราต้อง call api ดังนั้น เรามาดูตัวอย่างการ call api กันครับ

const  response = await fetch(API_ENDPOINT + "/place/place?placeId=" + id);
const  responseData = await response.json();

จากตัวอย่างเราก็ใช้ await fetch เพื่อต้องการ fetch api แล้วก็ await

จากนั้นเราก็รอ response โดย await response.json

ตัวอย่างโค้ดแบบเต็ม ๆ

---
import Layout from '../../layouts/Layout.astro';

import { API_ENDPOINT } from '../../config/env'

const { id } = Astro.params;

const  response = await fetch(API_ENDPOINT + "/place/place?placeId=" + id);
const  responseData = await response.json();

let title = "";
---

<Layout title={title}>
    <div>{JSON.stringify(responseData)}</div>
</Layout>


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com