เพิ่ม vue ใน astro

มาดูวิธีเพิ่ม vue ใน astro บางครั้งเราอาจจะใช้ vue หรืออยากเขียนแบบ vue หรือแม้แต่เราอาจจะชินกับการเขียน vue อยู่แล้ว เราสามารถเพิ่ม vue ใน astro และเขียนไฟล์ vue เป็นหลักได้เลย

เพิ่มแบบ auto

แบบ auto จะเป็นการใช้คำสั่ง

# Using NPM
npx astro add vue
# Using Yarn
yarn astro add vue
# Using PNPM
pnpm astro add vue

แล้วก็ทำตามขั้นตอน

เพิ่มแบบ manual

แบบ manual จะเป็นการแก้ไขไฟล์

ก่อนอื่นเราต้องไปติดตั้ง vue กันก่อน

npm install @astrojs/vue

จากนั้นเราก็ไปแก้ไขไฟล์ astro.config.* ในส่วนของ integrations ตามตัวอย่าง

import vue from '@astrojs/vue';

export default {
  // ...
  integrations: [vue()],
}```Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com