การ get query parameter ใน Astro

มาดูวิธีการ get query parameter ใน Astro กันครับ

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่า Query parameter คืออะไรตามตัวอย่างด้านล่าง

query parameter

จากรูป query parameter ก็คือสีส้ม ๆ

ใน Astro นั้นเราสามารถรับค่า query parameter ได้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

const page = +Astro.url.searchParams.get('page')! || 1;

จากตัวอย่างเราจะใช้ Astro.url.searchParams.get('page') เพื่อ get query parameter ที่ชื่อว่า page

เวลาเราทดสอบเราก็ต่อท้ายด้วย ?page=123

*** ข้อควรจำ

Astro.url.searchParams.get('page') จะใช้ได้เฉพาะ SSR เท่านั้น นั่นคือ จะใช้ได้เราต้องตั้งค่า output: "server" ใน config ของ astro เท่านั้นCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com