ตัวอย่าง checkbox ใน html

checkbox ใน HTML จะใช้แท็ก input แล้วทำการกำหนด type ให้เป็น checkbox ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างโค้ด checkbox

<label>
  <input type="checkbox" name="checkbox-name" value="value"> Check me
</label>

จะมี attribute name กับ value เพื่อให้สามารถ get ชื่อ และ value ใน checkbox ได้

เราสามารถใช้ attribute checked เพื่อระบุว่าให้ติ๊กถูกตรง checkbox

ตัวอย่างโค้ด

<input type="checkbox" name="checkbox-name" value="value" checked> 


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com