ลองติดตั้งและเริ่มต้น NestJs

เรามาเริ่มต้นติดตั้ง NestJs กันครับ

Installation โดย npm

npm i -g @nestjs/cli
nest new project-name

จากคำสั่ง เราจะติดตั้ง nestjs/cli โดยติดตั้งแบบ global จากนั้นเราก็จะสร้างโปรเจ็ค โดยใช้คำสั่ง nest new project-name

การติดตั้งโดยวิธีอื่น ๆ

เราสามารถติดตั้งโดยวิธีอื่นได้ โดยการใช้ git clone ตามคำสั่ง

git clone https://github.com/nestjs/typescript-starter.git project
cd project
npm install
npm run start

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ เราก็ทำการ start โดยใช้คำสั่ง

npm run start

เมื่อรันได้แล้ว เราก็สามารถเข้าไปดูโปรเจ็คได้ที่ http://localhost:3000/

ติดตั้งโดยเริ่มต้นเองทั้งหมด

วิธีนี้จะทำการสร้างโปรเจ็คใหม่ และต้องทำการสร้างไฟล์ที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมด ใช้คำสั่งใหม่ ตามด้านล่าง

npm i --save @nestjs/core @nestjs/common rxjs reflect-metadata


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com