เรามา hello world ใน NextJs กันครับ

  1. สร้างโปรเจ็คกันก่อนครับ ก่อนอื่นเราไปสร้าง folder สำหรับเก็บ project กันก่อน

  2. จากนั้นไปสร้างโปรเจ็คโดยใช้คำสั่ง

npx create-next-app
  1. ให้เข้าไปยัง directory ของ project ที่สร้างไว้โดยใช้คำสั่ง
cd my-next-app
  1. สร้างไฟล์ใหม่ที่ชื่อ pages/index.js จากนั้นเขียนโค้ด Hello World ในไฟล์นี้ ตามตัวอย่าง
export default function Home() {
  return <h1>Hello World!</h1>
}
  1. ลองรันดูครับ ตามคำสั่ง
npm run dev
  1. ลองทำสอบโดยเข้าไปที่ http://localhost:3000 เราจะเห็น Hello world แล้วครับ


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com