มาลองใช้ pugjs สำหรับเป็น template ใน Node.js กันดู

ตัวอย่างนี้เราจะมาลองใช้ pugjs สำหรับเป็น template ใน Node.js กันดู เพื่อ response html กลับไป

ในตัวอย่างนี้เราจะเพิ่ม pugjs ใน node.js โดยเราจะใช้ express framework ด้วยนะคับ ไปดูตัวอย่างกัน

 1. ไปติดตั้ง Pug.js กันก่อน
npm install pug
 1. เราไปเซ็ต view engine เป็น pug
app.set('view engine', 'pug');
 1. จากนั้นก็เซ็ต view path เป็น folder ของ file pug
app.set('views', 'path/to/views');
 1. ตอน response เราก็เซ็ต res.render() เป็นไฟล์ที่เราต้องการ
app.get('/', (req, res) => {
  res.render('index', { title: 'My App' });
});
 1. ใน pug view เราก็สร้าง index.pug
html
 head
  title=title
 body
  h1=title


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com