ตัวอย่างการใช้ axios ใน nodejs

มาดูตัวอย่างการใช้ axios ใน nodejs

ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ axios ในการ request json api

const axios = require('axios');

axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')
 .then(response => {
  console.log(response.data);
 })
 .catch(error => {
  console.log(error);
 });

จากตัวอย่างเราใช้ GET request เพื่อรับข้อมูล json

เราไปดูตัวอย่างการใช้ POST กันบ้าง

axios.post('/user', {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });

จากตัวอย่างเราจะ POST request ไปยัง /user endpointCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com