ตัวอย่างการใช้ sequelize libraries ใน NodeJs

ไปดูตตัวอย่างการใช้ sequelize libraries ใน NodeJs กันครับ

Sequelize เป็น ORM (Object-Relational Mapping) library ที่นิยมใน Node.js ที่สามารถให้เราเชื่อมต่อกับ MySQL โดยใช้ javascript object

ไปดูตัวอย่างโค้ดการใช้ sequelize library แบบง่ายกัน

ตัวอย่างโค้ด

const Sequelize = require('sequelize');

const sequelize = new Sequelize('your_database', 'your_username', 'your_password', {
 host: 'localhost',
 dialect: 'mysql'
});

sequelize
 .authenticate()
 .then(() => {
  console.log('Connection has been established successfully.');
 })
 .catch(err => {
  console.error('Unable to connect to the database:', err);
 });

const User = sequelize.define('user', {
 username: Sequelize.STRING,
 birthday: Sequelize.DATE
});

User.findAll().then(users => {
 console.log("All users:", JSON.stringify(users, null, 4));
});

จากตัวอย่างโค้ด เราใช้ Sequelize เพื่อเชื่อมต่อกับ database เราเรียกฟังก์ชัน authenticate() เพื่อเชื่อมต่อกับ database และเช็คว่าได้เชื่อมต่อกับ database สำเร็จหรือไม่

ฟังก์ชัน define ใช้เพื่อสร้าง model จากตัวอย่างเราได้สร้าง model user

ตัวอย่างเราใช้ findAll() เพื่อ ดึงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง User

นอกจากนี้ Sequelize ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมาก ไปลองเล่นกันCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com