ติดตั้ง NodeJs

มาติดตั้ง NodeJs กัน

Node.js สามารถติดตั้งได้ทั้ง Windows, Mac, และ Linux ได้เลย

Windows:

ไปที่ https://nodejs.org/en/download/ แล้วทำการดาวน์โหลด แล้วก็ทำการติดตั้งได้เลย

macOS:

ไปที่ https://nodejs.org/en/download/ แล้วทำการดาวน์โหลด แล้วก็ทำการติดตั้งได้เลย

Linux:

ไปที่ https://nodejs.org/en/download/ แล้วทำการดาวน์โหลด linux library

จากนั้น Extract binary file ไปยัง directory ที่ต้องการติดตั้ง

เปิด terminal แล้วไปยัง directory ที่ extract file ไว้ จากนั้นรันคำสั่ง

tar -xzf node-version.tar.gz
cd node-version
sudo make install

หลังจากติดตั้งเสร็จ ลองทดสอบโดยใช้คำสั่ง

node -v


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com