การใช้ for loop ใน PugJs

เรามาดูตัวอย่างการใช้ for loop ใน PugJs กันครับ

basic syntax คือ

each item in array
 // code to execute for each item

สามารถใช้ index ใน loop ได้ ตามตัวอย่าง

each item,index in array
 // code to execute for each item

ดูตัวอย่างการนำไปใช้งานกัน ตามด้านล่าง

ul
 each val in ['item1', 'item2', 'item3']
  li= val

output ที่ได้จะเป็นแบบนี้

<ul>
 <li>item1</li>
 <li>item2</li>
 <li>item3</li>
</ul>

เรายังสามารถใช้ each สำหรับ loop object ได้

each val in {name: "John", age: 25, job: "developer"}
  p= val

output ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้

<p>John</p>
<p>25</p>
<p>developer</p>

each ก็ยังใช้ index ได้ ตามตัวอย่าง

each val,index in ['item1', 'item2', 'item3']
 li= index + '-' + val

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้

<li>0-item1</li>
<li>1-item2</li>
<li>2-item3</li>

เรายังสามารถใช้ for ได้ แต่ต้องใช้ - นำหน้า ตัวอย่าง

- for(var i=0; i<5; i++){
  p= i

output ที่ได้คือ

<p>0</p>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>4</p>


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com