การใช้ if else ใน PugJs

เรามาดูตัวอย่างการใช้ if else ใน PugJs กันครับ

basic statement คือ

if condition
  // code to execute if condition is true

เราสามารถใช้ else blog ได้ ตามตัวอย่าง

if condition
  // code to execute if condition is true
else
  // code to execute if condition is false

ไปดูตัวอย่างโค้ดเช็คการ log in ดูครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง

if user.isLoggedIn
  p Welcome, #{user.name}!
else
  p Please log in to continue.

เราสามารถใช้ if else ซ้อนหลาย ๆ ชั้นได้ ตามตัวอย่าง

if user.isAdmin
  p Welcome, Admin!
else if user.isLoggedIn
  p Welcome, #{user.name}!
else
  p Please log in to continue.


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com