ติดตั้ง PugJs ใน nodejs

มาติดตั้ง Pugjs ใน NodeJs กัน

ก่อนอื่นเราไปติดตั้ง pugjs กันก่อน โดยจะติดตั้งใน nodejs project ให้เข้าไปที่ project ตามด้วยคำสั่ง

npm install pug

จากคำสั่งจะทำการติดตั้ง PugJs ลงใน project และเราจะสามารถใช้ PugJs ในโปรเจ็ค NodeJs ได้แล้ว

มาใช้งานกัน ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

const pug = require('pug');
const html = pug.render('p Hello World!');
console.log(html);

จากโค้ดเรา require pug มาใช้ จากนั้นก็ render โดยใช้ format ของ pug ออกไป

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้

<p>Hello World!</p>


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com