เริ่มต้นสร้าง blog ใน scully

เรามาเริ่มต้นสร้าง blog ใน scully กันเลย

  1. เริ่มจากเปิด project angular ที่ได้ติดตั้ง scully ขึ้นมาก่อน

  2. รันคำสั่งเพื่อสร้าง blog ตามตัวอย่างด้านล่าง

scully generate blog
  1. จากคำสั่ง จะเป็นการสร้าง folder ที่ชื่อว่า blog ในโปรเจ็ค angular ภายใต้ src folder

  2. จากนั้นเราจำเป็นต้องสร้าง component สำหรับรายชื่อ blog และ รายละเอียดของ blog, เราสามารถใช้คำสั่ง ng g c blog/blog-list เพื่อให้สร้างรายชื่อ blog อัตโนมัติได้ และสามารถใช้คำสั่ง ng g c blog/blog-detail เพื่อสร้าง component รายละเอียดของ blog ได้

  3. ต่อไปเราก็ไปสร้าง route สำหรับ blog ที่ไฟล์ app-routing.module.ts ตามตัวอย่างด้านล่าง

{path: 'blog', component: BlogListComponent}
  1. ตอนนี้เราสามารถสร้าง blog post ใน json file ได้แล้ว และ config ได้ที่ scully.config.js ไฟล์

  2. เราสามารถลอง generate site ได้ โดยใช้คำสั่ง npm run scully

  3. เราสามารถ serve ได้ โดยใช้คำสั่ง npm run scully:serveCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com