มาจัดการ route ใน scully กัน

ในการจัดการกับ route นั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ตัวอย่างนี้จะเป็นหนึ่งในหลายวิธีนั้น

ในการจัดการ route เราต้องการบอกว่า router ของเรา มีอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน เป็นแบบไหน ไปดูตัวอย่างกันเลย

การจัดการ route นั้นเราต้องไปตั้งค่าในไฟล์ scully.config.js

ตามตัวอย่าง เราจะไปตั้งค่าไฟล์ scully.config.js ในส่วนของ routes

routes: {
 '/route': {
  type: 'contentFolder',
  postRenderers: [
   'seoHrefOptimise',
  ],
 },
}

จากตัวอย่างเราจะกำหนด path /route เมื่อมีการ request เข้ามา จากนั้นเราก็กำหนด type: 'contentFolder' เพื่อบอกว่า ให้ generated จาก folder ของ content

เราสามารถใช้ postRenderers เพื่อตั้งค่า หลังจากที่ render ได้ โดยในตัวอย่างจะใช้ seoHrefOptimise เพื่อปรับปรุง SEO

ตัวอย่างอื่น ๆ

routes: {
 '/blog/:slug': {
  type: 'contentFolder',
  slug: {
   folder: './src/app/blog'
  }
 },
}

ตัวอย่างนี้เราจะรับ route เป็น /blog/:slug แล้วกำหนดว่า slug จะเก็บอยู่ใน ./src/app/blog ซึ่ง :slug จะเป็น dynamic routeCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com