ติดตั้ง Scully ใน angular

เรามาลองติดตั้ง scully ในโปรเจ็ค angular กันครับ

อันดับแรกเราก็สร้าง project angular ขึ้นมาก่อน ตามคำสั่ง

ng new my-project
  1. จากนั้นเข้าไปที่ project โดยใช้คำสั่ง cd my-project
  2. จากนั้นเราจะทำการติดตั้ง scully โดยใช้คำสั่ง
npm install -g @scullyio/init
  1. จากนั้นเราก็ไปติดตั้ง scully ให้กับโปรเจ็ค เพื่อเพิ่มใน package.json โดยใช้คำสั่ง
npm install @scullyio/scully
  1. จากนั้นเราจะรันคำสั่ง init เพื่อให้เริ่มต้นสร้างไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ และ config ต่าง ๆ คำสั่งคือ
ng add @scullyio/init
  1. เมื่อได้แล้วลองรันคำสั่งเพื่อให้มัน generate site ออกมาดู คำสั่งคือ
npm run scully
  1. เราสามารถ serve ดูได้จากคำสั่ง
npm run scully:serve


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com