การใช้ Scully plugins

scully จะอนุญาตให้เราใช้ plugin อื่น ๆ ที่เราต้องการได้ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามต้องการ

plugin จะถูกติดตั้ง และถูก config อยู่ใน scully.config.js

ตัวอย่าง plugin ยอดนิยมที่ใช้กัน คือ

  • @scullyio/scully-plugin-sitemap เอาไว้สำหรับ generate sitemap.xml
  • @scullyio/scully-plugin-rss สำหรับ generate rss feed
  • @scullyio/scully-plugin-google-analytics เอาไว้สำหรับ google analytics
  • @scullyio/scully-plugin-netlify เอาไว้สำหรับ deploy ไปยัง netlify

สำหรับการติดตั้ง plugin มี step ดังนี้

  1. install plugin โดยใช้คำสั่ง
npm install --save-dev <plugin-name>
  1. เพิ่มลงใน config ไฟล์ scully.config.js

  2. กำหนด option ต่าง ๆ ที่ต้องการในไฟล์ scully.config.js

ตัวอย่างการใช้ plugin แบบเต็ม ๆ

ไปดูตัวอย่างการติดตั้ง plugin @scullyio/scully-plugin-sitemap กัน ตามด้านล่าง

npm install --save-dev @scullyio/scully-plugin-sitemap

จากนั้นเราจะไป import เพื่อมาใช้งาน

const {SitemapPlugin} = require('@scullyio/scully-plugin-sitemap');

จากนั้นเราก็ config plugin

scullyPlugins: [SitemapPlugin],


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com